Gården Nesenget har vært i Opdal- familiens eie i 8 generasjoner, og Ellen er 7ende generasjon fru Opdal. Her har folk livnært seg av markens grøde siden 1764. Fra 2006 har Ellen og Trond drevet gården sammen. I dag har vi 7500 eggproduserende høner.

Drivkraften bak prosjektet med gårdshotell har alltid vært at vi begge kunne leve av gården. Etter at vi i 2007 var ferdige med å flytte og restaurere Stabburet, så vi et potensiale til en spennende tilleggsnæring på gården. Stabburet ble raskt et etterspurt lokale, og interessen oversteg alle våre forventninger. Vi så at dette kunne vi videreutvikle, men da trengtes flere fasiliteter. Så da trønderlåna på Grongstad kom oss i hende i februar 2013, satset vi for fullt på gårdshotell!

Fra drøm til virkelighet

%d